Sint Anthonis Centrum

Sint Anthonis Centrum

In 2021 vervaardigden wij een Integrale Visie voor het Centrum van Sint Anthonis waarmee de gemeente diverse lopende plannen stedenbouwkundig afstemt. Eén daarvan was de door ons gemaakte Gebiedsvisie Oelbroeck die ruimte die onder meer biedt voor de hervestiging van een supermarkt en woningbouw. De Integrale visie werd met bijbehorende maquette gepresenteerd aan B&W, de gemeenteraad en in april 2021 aan de bevolking, waarna enkele aanpassingen volgden.