Projectenstudie: Joure

Een projectenstudie brengt initiatieven op gang die leiden tot nieuwe ontwikkelingen. Ter illustratie Joure. Daar deed Obbe Norbruis, vanuit Royal Haskoning, en in opdracht van de gemeente, voorstellen om het centrumgebied kwalitatief te versterken. Dat had Joure nodig om structureel voldoende bezoekers te blijven trekken. Na een globale inventarisatie van knelpunten werden verschillende praktische oplossingsrichtingen aangedragen.  Die waren gericht op investeringen in verscheidenheid en in kwaliteit. Na afstemming binnen de ambtelijke organisatie en een klankbordgroep werden de ideeën als krijtschetsen met een bondige toelichting gepresenteerd aan de raad en de bevolking. Vervolgens werden ze globaal doorgerekend waarna de meeste werden opgenomen in het meerjaren programma van de gemeente. Sindsdien worden ze gefaseerd uitgevoerd als project en/of als gewenste toekomstige ontwikkeling.

Zie: www.omropfryslan.nl/nieuws/664000-opgeknapt-centrum-moat-zorgen-voor-meer-drukte-joure