Pater van den Elsenplein

Het Pater van den Elsenplein in Tilburg wordt weer ‘een fijn plein’. „Ze hebben het beloofd, nou kunnen ze niet meer terug”, zegt een ondernemer aan het plein. „Anders gaan we naar het stadhuis, met de héle buurt”, zegt de voorzitter van de wijkraad, die inmiddels zeker vier plannen heeft zien sneuvelen. Ook hij gelooft dat het dit keer gaat lukken. Het plan is van Norbruis Stedenbouw & Advies die dat samen met Van der Schroeff Beheer heeft ontwikkeld. Het gaat uit van de bouw van een compact, nieuw buurtwinkelcentrumpje met daarboven enkele appartementen. Drager van dat centrumpje wordt de supermarkt die nu in een noodgebouw op het plein staat. “Met de sloop van dit gebouw verdwijnen de vele unheimische plekken op en om het plein”, aldus een regionale krant. “De bestaande woningen krijgen voortuintjes – in de hoop dat de vele potdichte rolluiken verdwijnen – en kunnen zo bijdragen aan een levendiger plein met meer toezicht”. Op 21 september 2015 is de gemeenteraad van Tilburg unaniem akkoord gegaan met het planvoorstel. Vijf jaar later is er nieuwbouw verrezen met daarin de supermarkt.