Ontwikkelingsplan: Alphen aan den Rijn

Een project wint aan kwaliteit als er meer ontstaat dan een optelsom van particuliere initiatieven. Als illustratie wordt  een ontwikkelingsplan in Alphen aan de Rijn genoemd waar Obbe Norbruis vanuit Royal Haskoning aan werkte. Het betrof een verloederd bedrijfsterrein in de omgeving van het station. Gesignaleerd werd dat vrijwel elk gepland project in de buurt stagneerde, mede door de op zich logische eis dat elk project op eigen kavel ‘ het parkeren’ oplost. Voor ‘zijn project’ lanceerde Norbruis het idee om op maaiveld een parkeervoorziening te realiseren met een enorme overcapaciteit, simpelweg omdat het plangebied zich daar goed voor leent.  Bij uitvoering van dit project kan vanuit de ruime omgeving daar geparkeerd worden. De forse parkeervoorziening wordt in de visie op niveau 1 overkapt met een daktuin annex park. Rondom de centrale parkeerplaats en het park kan gefaseerd gebouwd worden. Door onzekerheden in de markt werd het plan als ‘casco’ neergezet met een globaal programma, dat ruimtelijk en programmatisch gefaseerd kan worden ingevuld op basis van een gezonde exploitatieopzet.