Inrichtingsplan: Gennep centrum

Een goed inrichtingsplan is duurzaam. Ter illustratie Gennep. Wij maakten een visie voor het centrumgebied. Om tijd te winnen werd, vooruitlopend daarop, het herinrichtingsplan gemaakt. Gekozen werd voor gebakken klinkers die goed passen bij de huidige hoofdkleuren van het stadje, dat zich als ‘ vernieuwende vesting’ wilde onderscheiden. Om het streefbeeld te versterken werden de oude klinkers hergebruikt. Hardstenen stoepen zijn aangebracht in de overgang van straat naar winkels. Ze accentueren subtiel het aanwezige  hoogteverschil. De straat straalt rust uit. Op de Markt, die niet als markt in gebruik is, liggen dezelfde gebakken klinkers aan de randen. In het hart van het plein ligt basalt, passend bij het stoere streefbeeld. Het historische raadhuis wordt door het verbijzonderde plein als het ware iets opgetild. Buiten het centrumgebied wordt geparkeerd, onder andere op de heringerichte ‘Martinushof’ . Ook op die plaats is bij de vormgeving en inrichting uitgegaan van hergebruik van het aanwezige bestratingsmateriaal.