In- en uitbreidingsplannen: Hoofddorp

In de jaren 80 en 90 speelde Hoofddorp in op de taakstellingen uit Den Haag. Die werden voortdurend  bijgesteld. “Hoofddorp moet vooral een dorp blijven”, zei elk opvolgend gemeentebestuur, terwijl opnieuw werd ingestemd met nieuwe groei. Hoofddorp groeide van 25.000 inwoners in 1985 naar bijna 75.000 in 2012. Vooruitlopend op die groeisprong legde Obbe Norbruis de belangrijkste kwaliteiten van het ooit dorpse centrum vast waardoor B&W de historisch meest interessante objecten “voor eeuwig” konden vastleggen. Hij  werkte aan een integrale visie voor het centrum en plaatste zo veel mogelijk lopende en toekomstige ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang. Hij adviseerde om vast te houden aan de eenvoudige zeer flexibele structuur van het centrum. Binnen die structuur is in de jaren die volgden alles op zijn plaats gevallen. Behalve voor het centrum van Hoofddorp maakte hij het ontwerp voor woonwijken als  “Arnolduspark’ en ‘Vrijschot-Noord’. Deze zijn één op één zo uitgevoerd.  Jaren na oplevering blijken deze wijken nog steeds zeer geliefd. Duurzamer kan het niet.