Beeldkwaliteitsplan: Aalsmeer

Beeldkwaliteitsplannen voorkomen dat een optelsom van eigenzinnige initiatieven ontstaat  zonder ruimtelijke samenhang. Dat dreigde indertijd te gebeuren in het oude dorp van Aalsmeer. Menig initiatiefnemer overviel de gemeente met een bouwaanvraag, die sterk afweek van het bestemmingsplan. Obbe Norbruis gaf sturing aan de ontwikkeling van een beeldkwaliteitsplan, waaraan elk bouwplan getoetst werd. Om kwaliteit te stimuleren werd als motto aangedragen: “Aalsmeer, dorp van tuinen, water en architectuur”. Het plan maakte dat de aanwezige grote parkeerterreinen begrensd werden door nieuwbouw, die architectonisch inspeelde op de beleving van voetgangers. In het centrum moest de nieuwbouw altijd onderling enigszins van elkaar verschillen.