Waterfront: Nijmegen

Een goed ontwerp vormt basis voor een aansprekend “waterfront”.  Neem Nijmegen waar de oude rivierdijk is verlegd om hoog water in de Waal op te vangen. Tegenover de bekende Waalkade zijn een eiland en een nevengeul ontstaan. Om zichtbaar en voelbaar te maken dat Nijmegen de Waal echt omarmt was aan beide oevers een aansprekend waterfront gewenst. Hieraan werkte Obbe Norbruis binnen VHP met andere partijen waaronder de gemeente Nijmegen. Hij bracht in, dat het ontwerp sterker wordt naarmate de stedenbouwkundige kernkwaliteiten aan weerszijden van het water onderscheidender zijn. Mede door zijn inbreng is aan de overzijde van de ‘formele’ Nijmeegse Waalkade een ‘informele’ oever bij Lent ontstaan . Daar is een kade gekomen, die flauw afloopt naar het water en geschikt is voor ‘spontane activiteiten’. In Den Haag werd de visie ongewijzigd goedgekeurd. In New York ontving het plan ‘De Waterfront Center Award 2011’. Van het project zijn de civieltechnische- en waterhuishoudkundige onderdelen inmiddels uitgevoerd.  Zie ook website Gemeente Nijmegen, Bureau Stroming, Oomenlandschap.nl.