Intro: uitgaan van de plek

Voor de inpassing van grootschalige infrastructuur is naast ontwerpvaardigheid vooral technische inzicht nodig. Daarom  wordt dit werk bij voorkeur gedaan binnen of samen met een ingenieurs bureau. Ervaring leert dat de inpassing van infrastructuur sterk kan bijdragen aan versterking van de aanwezige kwaliteiten zolang wordt uitgegaan van het specifieke van de plek. Wat zijn de kwaliteiten en kenmerken, hoe kunnen deze worden versterkt?  Veel aandacht wordt door ons besteed aan de beleving, zowel vanaf de aan te leggen infrastructuur als vanuit de omgeving.