Entree studie: Joure

Hoe sluit je een stad of een dorp aan op een autosnelweg met waarborg op ruimtelijke kwaliteit? Daar valt met een stedenbouwkundige studie sturing aan te geven. Als illustratie noemen we Joure waar de rotonde in de A6/A7 is verdwenen  en een nieuwe afslag met hoge dijklichamen het gezicht op de entree van Joure geheel heeft weggenomen. Wij raadden aan om de hoofdentree van Joure vanaf de A6 optimaal zichtbaar te houden.  De was gebeurd als deze was vormgegeven als een open ruimte in de vorm van een ‘trechter’ die samenbrengt of, in omgekeerde richting, opent.  Er was ruimte ontstaan voor nieuwe snelweg gelieerde functies op zichtlocaties, die ruimtelijk ondergeschikt waren gebleven aan de hoofdopzet. De opbrengsten die dergelijke functies genereren hadden (vooruitlopend) geïnvesteerd kunnen worden in een transparante brug over de A6.  Hoe transparanter de brug en de aansluitingen, hoe meer Joure uitnodigend zichtbaar was gebleven vanaf de weg. Om ongetwijfeld goede reden werd gekozen voor een meer pragmatische oplossing, waardoor het  zicht op Joure vanaf de A6 helaas verdween.