Brug Houthavens: Amsterdam

Brug in de Houthavens, Amsterdam

In het Houthavengebied van Amsterdam kwam een brug gereed, die een tweede leven ging leiden. De meeste onderdelen ervan lagen tot voor kort bij het grof vuil. Het waren de resten van een brug met een brugwachtershuis, ooit ontworpen door Piet Kramer (1881-1961), die moest wijken voor de uitbreiding van het Centraal Station. Wij waren betrokken bij het ontwerpproces, dat leidde tot een wedergeboorte. Wij adviseerden om de meest aantrekkelijke zijde van de brug, die indertijd gericht was op het IJ, in de nieuwe situatie te oriënteren op de stad en deze één op één op te bouwen naar het oorspronkelijk ontwerp (Amsterdamse School). De andere zijde van de brug, die in het verleden verborgen ging achter dijktaluds, moest zich als folie presenteren in geheel eigentijdse vorm en kleur. Dit idee werd werkelijkheid.