Javasche Bank / Bank Indonesia

In 1909 bezoekt Eduard Cuypers (1859-1927) het toenmalige Nederlands Indië met op zak, de opdracht van de Javasche Bank voor tenminste tien bankgebouwen . Hij en zijn medewerkers ontwerpen deze op diens bureau in Amsterdam. Zijn compagnons in het toenmalige Batavia zorgen ervoor dat ze gebouwd worden. Wij doen onderzoek naar de achttien bankgebouwen, die Eduard Cuypers, diens collega’s en opvolgers tot 1937 in Indonesië achterlieten, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan; hun ontstaansgeschiedenis, de architectuur en  de stedenbouwkundige setting. De meeste gebouwen bestaan nog en zijn met recht de paradepaardjes van de Bank Indonesia. Het ligt in de bedoeling dat Obbe Norbruis hier één of meerdere publicaties over uitbrengt.

Bank Indonesia/ De Javasche Bank

Sejak tahun 1909 biro arsitektur Ed. Cuypers di Amsterdam mulai mendesain hampir semua bangunan yang digunakan oleh De Javasche Bank/Bank Indonesia. Salahsatu tujuan berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Obbe Norbruis adalah mengemukakan sejarah berbagai bangunan tersebut termasuk gaya arsitektur dan konteks tataruangnya.