“Fermont-Cuypers”

In 1955 realiseert het bureau “Fermont-Cuypers” een van haar laatste projecten in Indonesië te weten de grote drukkerij “Pertjetakan Kebajoran” in Jakarta, waar tot op de dag van vandaag de Indonesische bankbiljetten en postzegels van de persen rollen. Kort daarop houdt het bureau op te bestaan nadat het gedurende een kwart eeuw zeker honderd gebouwen in de archipel heeft gerealiseerd. “Fermont-Cuypers” ontstond nadat Arthur Fermont (1882-1967) en Theo Taen (1889-1970) het bureau ,ooit opgericht door Ed. Cuypers en Hulswit, in 1927 voortzetten onder die naam. Obbe Norbruis heeft het oeuvre van dit bureau in kaart gebracht met gebouwen in steden zoals; voormalig Batavia, Bandoeng, Medan, Padang, Madioen, Surabaya en Semarang. Hij beschrijft de gebouwen en hun ontstaan en reconstrueert het verhaal van de mensen er om heen. In februari 2018 verscheen over Fermont-Cuypers bij LM Publishers het boek Architectuur met vlag en wimpel. De Engelse editie van dit boek is sinds september 2020 beschikbaar bij dezelfde uitgever met als titel; Architecture from the Indonesian past.

Bangunan untuk sebuah percetakan besar di Jakarta adalah proyek terakhir yang dibangun oleh biro arsitektur “Fermont-Cuypers” di Indonesia. Tidak lama sesudah itu biro arsitektur tersebut tutup setelah aktif selama seperempat abad dan membangun lebih dari 70 bangunan di Indonesia. Obbe Norbruis meneliti dan mempublikasikan karya-karya biro arsitektur ini di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Medan, Padang, Madiun, Surabaya dan Semarang. Beliau merekonstruksi perjalanan sejarah karya dan orang-orang yang terlibat didalamnya. Diperkirakan hasilnya akan dapat dipublikasikan pada tahun 2018. Edisi bahasa Inggris buku ini akan siap pada September 2020. Buku itu memiliki judul. Architecture from the Indonesian past .