Vernieuwend verleden: Indonesië

In Indonesië is de bevolking jong, energiek en ondernemend. Op zich interessant, want met zulke eigenschappen realiseerde een betrekkelijk kleine groep Nederlanders tussen 1900 en 1940, dat wat nu de “koloniale stad” wordt genoemd. Van die “stad” is nog opmerkelijk veel over. We inventariseren wat in die tijd gebouwd werd, met name door het architectenbureau van Ed. Cuypers in Amsterdam en Hulswit-Fermont in het toenmalige Batavia en tot 1927 en door hun opvolgers vanuit het bureau Fermont-Cuypers. Deze informatie brengen we in boekvorm uit, waarbij we hun projecten relateren aan die van andere architecten. Bovendien plaatsen we hun werk in de context van hun tijd, om vanuit dat verleden vormen van vernieuwing te vinden waar de energieke generatie van morgen wat aan heeft. Hiermee hopen we bij te dragen aan een vernieuwend verleden van Indonesië in een tijd waarin Azië het voortouw neemt.