City Service Point

Fundamentele veranderingen doen zich al lange tijd voor in het consumentengedrag.  De detailhandel zal daardoor structureel veranderen. Consumenten weten steeds beter waar wat te koop is. De gebondenheid aan een nabijgelegen winkelcentrum neemt daardoor enorm af. Daar staat een nieuwe dynamiek tegenover van consumenten die hun dagelijkse boodschappen bij voorkeur ‘en route’ willen doen met een ‘to do’ lijstje . Deze onomkeerbare ontwikkelingen spelen een rol bij het concept “City Service Point” dat Van der Schroeff Beheer samen met Norbruis Stedenbouw & Advies en enkele andere adviseurs nader uitwerkten en een plek gaven binnen elke gemeenten die open stonden voor deze nieuwe vorm van winkelen.