Supervisie stedenbouw: Sliedrecht

Gemeentes met weinig of geen stedenbouwkundige capaciteit worden door ons ondersteund. Ter illustratie Sliedrecht waar Obbe Norbruis werd benaderd met de opdracht te zorgen voor “de juiste mix van dorpse uitstraling in hoge dichtheden”. In het hart van Sliedrecht bleek veel hoogbouw geprojecteerd te zijn op de Bonkelaar-locatie waar weerstand tegen bestond. Met het forse volume als uitgangspunt ontwikkelde Norbruis een alternatief, dat zich beter voegde in de plek. Na doorrekening bleek het financieel haalbaar, het oude plan ging op de schop. Om te voorkomen dat vaak ‘veelbelovende’ bouwprojecten na realisatie tegenvallen besteden wij in een vroege fase aandacht aan de architectuur, materialisering en detaillering. Als, zoals in Sliedrecht, noodgedwongen een hele wijk moet transformeren, dan adviseren wij om eerst een bebouwingsleidraad op te stellen met daarin de randvoorwaarden en richtlijnen voor de nieuwbouw, waar de bouwplannen aan getoetst kunnen worden. Aanvullende informatie op website gemeente Sliedrecht.  www.lmarchitecten.nl