Supervisie kantoren: Hoofddorp

Ooit was Obbe Norbruis supervisor van de kantorenlocaties Beukenhorst bij Hoofddorp/Schiphol. Hij maakte vooraf een flexibel verkavelingsplan en een praktische bebouwingsleidraad. Daarin werden de belangrijkste randvoorwaarden, richtlijnen en aanbevelingen voor de beoogde bebouwingsstructuur en beeldkwaliteit vastgelegd. Vervolgens voerde hij minimaal twee keer overleg met elk bedrijf dat zich daar wilde vestigen. Op basis van tekeningen en nadere afspraken ontwikkelde betreffende architect een bouwplan.  Dankzij korte lijnen en een goede samenwerking binnen de gemeente verliep dat proces flitsend. Vaak kon binnen een half jaar na het eerste intakegesprek de eerste paal geslagen worden. Tijd is geld en dat investeer je bij voorkeur niet in eindeloos overleg, maar in bouwkundige kwaliteit. Hoewel elke architect zich met een ‘eigen ontwerp’ van een ander wilde onderscheiden ontstond door supervisie eenheid in architectuur en stedenbouw. Dat is, jaren later, zowel op straatniveau als vanuit het vliegtuig, goed te zien. Dat diverse kantoorpanden nu leeg staan ligt niet aan het plan, maar aan de veranderde werkwijzen. Overwogen wordt om gebouwen die grenzen aan het woongebied van Hoofddorp te transformeren tot appartementencomplex. Ook daarvoor leent het stedenbouwkundig plan zich.