Supervisie bedrijven: Zaanstad

Voor elk bedrijfsterrein geldt dat veel wordt gewonnen als de algehele uitstraling goed is. Dat vraagt om sturing gericht op ruimtelijke- en architectonische kwaliteit, zowel bij een herstructurering als bij nieuwe ontwikkelingen. Ter illustratie “HoogTij” Ruim tien jaar geleden maakte  Obbe Norbruis een stedenbouwkundige visie voor dit omvangrijke bedrijventerrein bij Zaandam. Daarbij ontwierp hij bewust een eenvoudige, flexibel in te vullen hoofdstructuur, waar zelfs een omvangrijke penitentiaire inrichting een plaats in kon vinden. Hij werkt als supervisor, in opdracht van B&W Zaanstad en introduceerde de bebouwingsleidraad als geschreven instrument. Dit  beschrijft en verbeeldt het stedenbouwkundig streven qua invulling. Hierin zijn van meet af aan ook talloze aspecten van duurzaamheid verwerkt. Supervisie geeft zekerheid. Iedereen die hier een bouwplan wil realiseren mag er vanuit gaan dat de toekomstige buurman er ook iets goeds maakt. Nadere informatie zie website gemeente Zaanstad: “HoogTij”