Stadsarchitect: Gennep

Om zoveel mogelijk lopende projecten in een onderlinge samenhang te plaatsen werkt Obbe Norbruis als ‘stadsarchitect’ voor enkele gemeentes.  Hij schetst een streefbeeld dat aansluit bij de plaatselijke cultuur en uitdaagt tot initiatieven en kwaliteit. Neem Gennep in het noorden van Limburg. Daarvoor ontstond het streefbeeld  na een “debat” met de bevolking dat, mede door Norbruis’ werkwijze, niet bleef steken in ‘procestaal’ maar leidde tot een handzaam document dat de gemeente sindsdien gebruikt als sturingsinstrument. Planontwikkelingen die afwijken van dit streefbeeld krijgen extra begeleiding. Aansprekende voorbeelden uit het verleden zijn de  transformatie van het oude postkantoor tot winkelpand en van een leegstaand bankgebouw. Voor nieuwbouw worden aanbevelingen gedaan voor -zo op het oog-  ‘geschakelde’ panden, die aansluiten bij het beeld van een ‘vestigstad’. Achter de gevels zitten betaalbare appartementen. Wij adviseerden bij de inrichting van de openbare ruimte en gaven sturing aan eigentijdse nieuwbouw buiten het centrumgebied.  Zie: website gemeente Gennep: beeldkwaliteitsplan “Hart voor Gennep”.