Intro: betrokkenheid

Ons werk is er op gericht om bouwactiviteiten voor anderen mogelijk te maken. Die anderen variëren van particuliere initiatiefnemers tot projectontwikkelaars. Ze hebben alle een belang bij de realisatie van ‘hun’ project. Omdat het belang van de één strijdig kan zijn met dat van een ander – zoals bouwers en omwonenden bij een bouwproject – adviseren we de gemeente bij deze belangenafweging.  Dat doen we vanuit aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en betrokkenheid.  De manier waarop wij dat doen varieert nog al eens. Bij een kort lopende projectontwikkeling wordt op ad hoc basis gewerkt . Betreft het meerdere initiatieven over een langere periode dan wordt het werk gedaan als coördinator,  supervisor of als stadsarchitect.