Coördinatie beeldkwaliteit: Rhenen

Het regisseren van beeldkwaliteit doet Obbe Norbruis bij voorkeur op basis van een breed gedragen beeldkwaliteitsplan  of bebouwingsleidraad. Ter illustratie Rhenen. Daar was voor het oostelijke deel van de binnenstad een visie uitgewerkt ter versterking van dit gebied. Om grip te houden op de vormgeving en het volume werd een bebouwingsleidraad opgesteld na participatie. Mede daardoor ontstond een gedifferentieerd geheel, waarbij de architectuur en de bouwhoogte per project varieerde. De leidraad adviseerde; heldere vormen met aandacht voor detaillering, bestendige materialen (baksteen) en kleuren, die verwant waren aan de voor Rhenen kenmerkende “Delftse School Architectuur”.  De gemeente werkte de projecten met een projectontwikkelaar nader uit. In 2020 was het resultaat zichtbaar. De bebouwing werd zoals de bebouwingsleidraad had aanbevolen inclusief, zoals geadviseerd, een restaurant in het gehandhaafde oude gemeentehuis.