Stedenbouwkundige visie: Apeldoorn

Een sterke stedenbouwkundige visie bevat ontwerpkeuzen die kunnen afwijken van dat wat gangbaar is. Ter illustratie Apeldoorn. Deze gemeente besloot geruime tijd geleden dat ongeveer 1200 woningen gebouwd moesten worden in een ‘groene wig’ tussen het centrum en het oostelijke buitengebied. Obbe Norbruis werkte binnen bureau Zandvoort in opdracht van de gemeente een visie uit met overwegend grondgebonden woningen in hoge dichtheden. Daardoor kon veel groene ruimte onbebouwd blijven en ingericht worden als natuurgebied met open velden en struinnatuur. Hij droeg ideeën aan om bosbeplanting aan te leggen waar later kavels met een woning in ‘uitgehakt’ konden worden. De stedenbouwkundige structuur van het plan was bewust simpel gehouden. De straten werden kort en recht zodat vanuit elke straat zicht was op het omliggend ‘struingebied’. Globale exploitatieberekeningen toonden aan dat het geheel haalbaar was, maar aldus het gemeentelijk grondbedrijf, de ‘markt’ wilde wat anders. De gemeenteraad ging daarin mee. Er ontstond een gangbaarder plan, inclusief de bekende vrijstaande – en twee-onder-een-kapwoningen.