Knelpunten studie: Peterborough

Als groeikern onderging het Engelse Peterbourough in de jaren 70 en 80 forse uitbreidingen. Dit gebeurde zonder waarborg op een goede bereikbaarheid van het centrum. De rivier de Nene was en is daarbij het belangrijkste knelpunt. Niet verkeerskundig – want je kunt omrijden – maar vooral stedenbouwkundig. Werkzaam binnen Royal Haskoning ontwikkelde Obbe Norbruis enkele ideeën voor de herstructurering van een oud industrieterreinen tot woonwijk, maar hij voegde daar ongevraagd een advies aan toe, namelijk om juist nu de kans te grijpen beide oevers met een opmerkelijke brug te verbinden. Met een aansprekend ontwerp zou de brug bovendien als ‘landmark’ kunnen fungeren. Dat zou winst zijn voor deze stad, die het wat beeldmerken betreft, nu alleen moet hebben van haar middeleeuwse kathedraal.