Kansenboek: Gennep

Een ‘Kansenboek’ is het resultaat van een ideeontwikkeling. Als voorbeeld wordt Gennep genoemd. Onder leiding van Obbe Norbruis werden rond 2005 ideeën ontwikkeld voor de oude kern, die de toen  gesignaleerde(fysieke) knelpunten konden oplossen. Daartoe werden gedurende een dagdeel ‘in een atelier’ binnen de ambtelijke organisatie oplossingen en suggesties in schetsvorm geschapen. Aan het eind van elke atelierbijeenkomst gaf het toenmalige College van B&W feedback. Vervolgens werden verschillende ideeën als “kansen” uitgewerkt op een A4tje. Elke ‘kans’ werd als poster uitgebracht en voorgelegd aan de raad en de bevolking. Velen zagen één of meer kansen voor zichzelf. Die werden geadopteerd en waargemaakt gedurende de jaren die volgden. Het op gang gebrachte proces ging door tussen 2010-2020 zonder sturing van ons. Sindsdien wordt Gennep ook omdat het stedenbouwkundig aantrekkelijker werd, intensiever bezocht en werd het, zoals sommige inwoners zelf zeggen, door alles een ‘vitale vesting’.