Kansenboek: Gennep

Een ‘Kansenboek’ is het resultaat van een ideeontwikkeling. Als voorbeeld wordt Gennep genoemd. Onder leiding van Obbe Norbruis zijn daar in een atelier ideeën ontwikkeld voor gesignaleerde (fysieke) knelpunten. Een atelier is een ambtelijk overleg zonder vergadertafel. Het duurt een dagdeel en leidt tot diverse oplossingen en suggesties in schetsvorm.  In Gennep gaf B&W aan het eind van elke atelierbijeenkomst feedback. Diverse ideeën zijn als “kansen” uitgewerkt op een A4tje. Elke ‘kans’ werd als poster uitgebracht en voorgelegd aan de raad en de bevolking. Velen zagen één of meer kansen voor zichzelf. Die zijn geadopteerd en waargemaakt, ook door de gemeente zelf, die er onder andere voor zorgde dat de deels verdwenen “stadsgracht” werd uitgegraven, waaraan horeca ondernemers nu terrassen openen.Het op gang gebrachte proces gaat door. Gennep wordt intensiever bezocht en is , zoals de inwoners zelf zeggen, door alles een ‘vitale vesting’ geworden.

Nadere info ook bij de gemeente Gennep