Intro: schetsen brengen kansen in kaart

We adviseren een gemeente bij het ontwikkelen van haar visie. In schetsvoorstellen tonen we de effecten van eventuele keuzen. Zulke schetsen brengen ideeën, kansen en mogelijkheden dichtbij. Ze dagen uit, sporen aan en tonen globaal de grenzen waarbinnen een ontwikkeling moet blijven. Met de verantwoordelijken binnen de gemeentelijke organisatie gaan we gesprekken aan met eventuele initiatiefnemers. Met deze werkwijze wordt tijd gewonnen en geld uitgespaard.  Na (politieke) afwegingen kunnen de meest levensvatbare ideeën, goed onderbouwd en uitgewerkt, onderdeel uitmaken van een (structuur)visie of bestemmingsplan en tot bouwplannen leiden. Stedenbouw als veranderkracht.