Herstructureringsschets: Steenwijk

Een herstructureringsschets is een ruimtelijke verkenning naar een andere invulling van een gebied. Ter illustratie Steenwijk.  De gemeente dacht aan woningbouw op een glooiende helling. Om het bijzondere van het hoogteverschil optimaal te ervaren stelde Obbe Norbruis een luchtige bebouwingstructuur voor met wegen en woningen haaks op de helling.  Toen een groot fabriekscomplex in de nabijheid de deuren sloot leek deze locatie geschikter voor woningbouw, tenminste als daar genoeg inkomsten uit gegenereerd konden worden. Obbe  Norbruis maakte een schets waarmee hij inspeelde op de stedenbouwkundige- en landschappelijke context. Hij stelde een eigentijds “kasteel” voor  met  appartementen. Aangevuld met “dienstwoningen” en “koetshuizen” kon een ensemble ontstaan dat op heel natuurlijke wijze aansloot op een oude eikenlaan. Dit landschappelijk element – dat zijn oorspronkelijke functie verloor – zou met de komst van woningbouw in deze vorm een nieuwe betekenis krijgen. Dit idee bood Steenwijk unieke woningen en behoedde de bomenlaan voor verder verval. De uitwerking van deze ruimtelijke verkenning, dan wel een variant hierop, laat op zich wachten.