Stedenbouw

Ons land telt veel stedenbouwkundigen die zich zo noemen, maar het eigenlijk niet zijn. Het gros is van huis uit architect en oefent de stedenbouw uit, zoals ze een gebouw ontwerpen, of een tuin inrichten. Veel van hun gefotoshopte plannen wekken bij een eerste indruk het idee ‘natuurlijk gegroeid’ te zijn, maar dat blijkt fake. Alles wordt, onder hun supervisie in een keer gerealiseerd.  Dit noemen wij geen duurzame stedenbouw. Met de door ons bepleitte, meer klassieke, ‘stedebouw’ leggen we het meest essentiële – goed beargumenteerd- beeldend vast. Niets meer en niets minder. Daarmee bieden we volop ruimte tot eigen bouwplannen aan direct betrokkenen met eigen architecten. Daardoor verdwijnt de geplande maakbaarheid en ontstaat een natuurlijke differentiatie in steden en dorpen die van de mensen zelf is. Op onze website is te zien hoe wij dat doen.