Stedenbouw

Ons land telt veel stedenbouwkundigen die zich zo noemen, maar het eigenlijk niet zijn. Het gros is van huis uit architect en oefent de stedenbouw uit, of ze een gebouw ontwerpen, of een tuin inrichten. Veel van hun gephotoshopte plannen wekken, bij een eerste indruk het idee ‘natuurlijk gegroeid’ te zijn, maar dat blijkt fake. Alles wordt, onder hun supervisie in een keer gerealiseerd.  Dit noemen wij geen duurzame stedenbouw. Met de door ons bepleitte, meer klassieke, ‘stedenbouw’ leggen we het meest essentiële – goed beargumenteerd- beeldend vast. Niets meer en niets minder. Daarmee bieden we volop ruimte voor de eigen bouwplannen van direct betrokkenen met eigen architecten. Dat maakt dat geplande maakbaarheid verdwijnt en een meer natuurlijke differentiatie ontstaat in steden en dorpen.