Opdrachtgevers

Norbruis Stedebouw & Advies werkt voor drie soorten opdrachtgevers:

  1. Gemeenten: steden en dorpen bezitten een structuur die ruimte biedt aan initiatieven. Ontbreekt die dan doen we aanbevelingen voor herstel en verbetering.  Dat vraagt ontwerpend onderzoek en een visie . Daarnaast adviseren we  gemeentes, die zelf geen stedenbouwkundigen in dienst hebben bij; het entameren, begeleiden en beoordelen van (bouw)plannen.
  2. Ontwikkelaars: initiatiefnemers die de haalbaarheid van een project onderzoeken maken daarvoor het liefst zo min mogelijk kosten, zolang de kans op succes onzeker is. Zulke ontwikkelaars of corporaties staan we bij van ‘idee’ tot ‘bouwplan’.  Dat doen we bij de ontwerpopgave, de strategie als ook, indien gewenst,  in de contacten naar betreffende gemeente.
  3. Particulieren: We geven adviezen aan iedereen die een plan willen ontwikkelen dat afwijkt van het vigerende bestemmingsplan. Wij geven antwoord op vragen als: Is het wel of niet stedenbouwkundig verantwoord? Zijn er aanpassingen gewenst vanuit stedenbouwkundig oogpunt? Omgekeerd onderzoeken we de effecten van een te realiseren project op de directe omgeving. Dat doen we in opdracht van direct betrokkenen, die zich daar zorgen over maken. Als dat nodig is tot aan de Raad van State toe.