Ontwerp

Norbruis Stedebouw & Advies bekijkt een opdracht vanuit verschillende dimensies. Dimensie één draait om dat wat de opdrachtgever wil en andere mensen waar je het voor doet. De tweede dimensie betreft: programma, functie, structuur, ruimtebeslag, kosten, baten en andere meer meetbare dingen. Dimensie drie heeft betrekking op het ordenen van ruimtes – ruimtelijke ordening –  met extra aandacht voor de opeenvolging van indrukken en de beleving (beeldkwaliteit). De vierde dimensie is de factor tijd, het verleden, de cultuurhistorie en uiteraard de toekomst, de duurzaamheid. De vijfde dimensie draait om ambities. Welke ambities spelen? Vanuit deze vijf dimensies geven wij vorm aan oplossingsrichtingen. We maken altijd schetsen die iets aan de fantasie overlaten en uitdagen tot de inbreng van anderen. Vallen de ideeën goed dan gaan we door. Zo niet dan worden ze bijgesteld of zijn ze rijp voor de prullenbak.  Hoe meer duidelijkheid ontstaat hoe meer door ons wordt vastgelegd in nauwgezette tekeningen.