Onderzoek

Wij doen historisch onderzoek naar de stedenbouwkundige en architectonische waarden van de gebouwde omgeving . De uitkomsten daarvan openbaren we in boekvorm,  digitaal en op lezingen, waardoor bij meer en meer mensen interesse gaat ontstaan voor hun gebouwde omgeving. Soms verrichten we een onderzoek zonder opdracht in de hoop dat we een deel van de gemaakte kosten uit fondsenwerving terugbetaald krijgen. Omdat in West-Europa al veel onderzoek naar het bouwkundig erfgoed heeft plaatsgevonden richten wij ons ook daarbuiten, met name op Indonesië. Dat is op deze website te lezen onder opdrachten/onderzoek. Foto: Bandung, voormalig kantoor “Insulinde” architect ir. R.L.A. Schoemaker (1886-1942)