Onderwijs

Obbe Norbruis gaf en geeft les aan verschillende onderwijsinstellingen zoals twee hogescholen, een universiteit en twee bijzondere leergangen. Hij laat zien dat van stedelijke ontwikkelingen veel te leren valt en stimuleert anderen oog krijgen voor ruimtelijke vraagstukken en geschikte oplossingsrichtingen. Welke opvattingen leefden afgelopen decennia in de  stedenbouw en wat kunnen wij daar nu mee? In juli 2019 gaf hij enkele colleges aan de VU in Amsterdam over de vooroorlogse Nederlandse architectuur in Indonesië.  Binnen (politieke) partijen en in veranderende organisaties levert hij constructieve bijdragen aan de discussie. Vaak is daar de kernvraag,  hoe komen ontwikkelingen opgang en hoe zijn ze vervolgens in goede banen te leiden?