Obbe Norbruis

Obbe H. Norbruis studeerde stedenbouw en architectuur in Delft. Hij werkte lange tijd bij de gemeente Haarlemmermeer. Binnen de Stadsregio Amsterdam coördineerde hij enige tijd het ontwerpwerk voor een regionaal structuurplan. Hij vervulde diverse leidinggevende functies waaronder secretaris van een Amsterdams stadsdeel. Hierdoor ontwikkelde hij gevoel voor politieke verhoudingen.  Hij werkte bij ontwerpbureaus als: Kuiper Compagnons, Zandvoort en VHP.  Tot begin 2012 adviseerde hij  diverse gemeenten bij ruimtelijke vraagstukken vanuit Royal Haskoning. Sindsdien doet hij dit werk vanuit zijn eigen adviesbureau in Amsterdam. Hij werkt nu onder andere aan; de vitaliteit van dorpskernen, projecten die vast dreigen te lopen en hij doet onderzoek naar cultureel erfgoed, waaronder de vooroorlogse westerse architectuur in Indonesië.  Als docent “stedenbouw” is hij verbonden aan verschillende onderwijsinstellingen. Zijn werkwijze is pro actief. In de manier waarop hij een idee of oplossingsrichting naar voren brengt kan hij stellig zijn, om –  met de reacties daarop – te werken aan een breed gedragen consensus . Klik hier om de portfolio te downloaden.