Netwerk

Norbruis Stedebouw & Advies  werkt op elk schaalniveau en door alle schalen heen. Dat gebeurt binnen een netwerk waarin iedereen elkaars kwaliteiten kent. We weten ook wat we niet weten. Doet zich een vraag voor die een ander beter kan beantwoorden dan worden lijnen uitgezet naar specialisten die we uit ervaring kennen.  Zo wordt, afhankelijk van de opdracht, het advies ingewonnen bij; een (landschaps)architect, verkeerskundige, planoloog, cultuurhistoricus of bij iemand uit de civiel techniek. Voor gedegen computertekeningen benaderen we de juiste personen. Op basis van harde, meer stellige tekeningen kan gerekend worden door weer anderen die daar goed in zijn. Ook die zitten in ons netwerk. Rond organisatie, procesmanagement en visievorming wordt gewerkt vanuit www.omniplan.org . Op het gebied van kunst en cultuur opereren we binnen  www.nokc.nl. Wat overdreven gezegd is ons netwerk een feest van slagvaardige deskundigen.