Management

Van uit zichzelf, maar ook door jarenlange ervaring, geeft Obbe Norbruis op betrokken wijze leiding, bij de realisatie van een project of binnen een veranderende organisatie. Waar dat kan doet hij dat vanuit het ‘Rijnlandse’ denken. Als generalist stuurt en coördineert hij op inhoud en organieke kennis. Hij heeft oog voor de context waarbinnen wordt gewerkt zoals; de politieke setting, de risico’s, maatschappelijke aspecten en het budget. Zijn stijl van leidinggeven stemt hij af aan de omstandigheden. Hij gaat, waar dat kan, voor een concreet resultaat. Daarbij weet hij ‘zijn’ mensen meestal tot aansprekende prestaties te brengen met een richtinggevende visie, heldere communicatie en een dosis werkplezier.