Innovatief winkelen: Sliedrecht

Een woonboulevard moet blijvend inspelen op de wens van de consument. Dat stelt hoge eisen aan; product, prijs en beleving en vraagt een stedenbouwkundige structuur die meegroeit in de tijd. Ter illustratie “Woonboulevard Nijverwaard’ in Sliedrecht. Tekenend voor de eerste generatie woonboulevards kwam het geheel over als doorsnee bedrijfsterrein. Het straatbeeld werd bepaald door manoeuvrerend vrachtverkeer, laad- en losplekken en kapotgereden publieke ruimtes. Voor bezoekers weinig reden om er – los van die ene gerichte aankoop- te komen, laat staan lang te blijven. Kwaliteitsverbetering ontstaat als vrachtverkeer en voetgangersgebieden zo veel mogelijk worden gescheiden. Obbe Norbruis introduceerde een plan  met een natuurlijke barrière voor het vrachtverkeer op nader te bepalen locaties. De konden uitgevoerd worden als “barrière”, “accent” of “paviljoen”. Zo’n paviljoen kon als informatiecentrum dienen wat betreft; informatie, logistieke faciliteiten, internetvoorzieningen en dergelijke.